Duurkracht (SPT 1)
De boog wordt getrokken op de normale manier, gebruik makend van correcte techniek, maar zonder een pijl; 30 seconden tot 1 minuut. De rust tijd tussen elke herhaling zou de dubbele “Ankertijd” moeten zijn. Bijvoorbeeld: Ankertijd 35 seconden dan is de rusttijd het dubbele, 70 seconden. Na 10 herhalingen 2 minuten rust nemen en herhalen - Duur 30 minuten. 

Deze oefening moet met juiste vorm worden gedaan, met richten, anders zal de boog bewegen wanneer vermoeidheid intreed. 
 
Nota: Wanneer de schutter meer dan 45 seconden aankan, kunnen rubberbanden worden gebruikt over de latten om het trekgewicht te vermeerderen met 2 tot 3 pond. Natuurlijk kan er ook een zwaardere boog gebruikt worden

Kracht/Sterkte (SPT2)
Trek vanuit voorspanning naar het ankerpunt; Ankeren moet met transfer zoals een normaal schot. Hou vast voor 3 tot 5 seconden en ga terug naar voorspanning en trek weer uit tot het ankerpunt (met transfer). Doe dit 5 tot 12 keer in 3 tot 5 reeksen (afhankelijk van huidige kracht). Rustperiode tussen de reeksen 3 tot 5 minuten. Zorg ervoor dat juiste vorm en ‘in lijn komen’ gehandhaafd blijft.

Duur 30 minuten. 

Flexibiliteit (SPT 3)
Deze oefening wordt gedaan met een pijl in de boog en om veiligheidsredenen dichtbij het doel. Trek de boog op de normale manier uit en bereik het normale ankerpunt, gevolgd door een 10 seconde expansie op normale expansie snelheid. Het doel is om 1 tot 1,5 cm voorbij de klikker te trekken zonder verandering van houding. Doe 5 reeksen van 6 herhalingen en neem 30 seconden rust tussen elke herhaling en 2 minuten tussen elke reeks.

Structuur (SPT 4)
In deze oefening wordt de pees achter de hals getrokken (zie foto). Deze oefening is meer een oefening om de schutter te laten voelen waar beide schouderbladen zouden moeten zijn. 

Van tijd tot tijd gebruikt ik deze oefening met deze bedoeling, d.w.z. wanneer een schutter problemen heeft om de correcte schouderposities te bereikend. Dit SPT 4 is ook goed voor opwarmingsdoeleinden, ook vóór het begin van wedstrijden.

Deze oefeningen worden uitgevoerd door eliteschutters, 5 dagen per week 1 volledig uur. Probeer A en B en/of C oefeningen elke dag één uur totaal.